ผลจากไวรัสโควิด-19 ระบาด ต่อการท่องเที่ยวไทย

ผลจากไวรัสโควิด-19 ระบาด ต่อการท่องเที่ยวไทย

จากเหตุการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดทั่วโลก ทำให้เกิดปัญหาต่อระบบต่าง ๆ อย่างมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงระบบการทำงานจากออฟไลน์เป็นออนไลน์ ฯลฯ และยังต้องมีการควบคุมการสัญจรไปมา เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากภูมิภาคต่าง ๆ ด้วย เนื่องจากอาจจะมีทั้งผู้ป่วยและผู้ที่ยังไม่แสดงอาการ แต่เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสโควิด-19 ติดต่อไปยังครอบครัว คนรู้จัก หรือแม้แต่คนที่ทำงานได้

ในด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศเอง ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน จะเห็นได้จากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่คล่องตัวอย่างเคย ท่องเที่ยวไทยซบเซา ทั้งที่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีนั้น เป็นเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งวัฒนธรรมไทยนั้นจะต้องมีการกลับบ้าน เดินทางไปตามภูมิภาคต่าง ๆ รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ เพื่อร่วมทำบุญและทำกิจกรรมการละเล่นต่าง ๆ ร่วมกัน

นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ยังเป็นจังหวะที่ผู้คนจะตระเวนซื้อข้าวของเครื่องใช้สำหรับปรับปรุงบ้านใหม่เพื่อรับปีใหม่ไทย เมื่อโควิด-19 ระบาดจึงทำให้กิจการต่าง ๆ นี้หายไปหมด ผู้ที่เคยคาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือน เช่น ธุรกิจสวนดอกไม้ สวนสัตว์ตลาดนัด ตลาดโต้รุ่ง ถนนข้าวสาร ถนนคนเดิน ฯลฯ ต่างก็เงียบเหงากันไปเสียหมด และนอกจากกลุ่มนักท่องเที่ยวในไทยจะมีจำนวนลดลงอย่างมากแล้ว ก็ยังได้ผลกระทบจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่หายไปเกือบทั้งหมดด้วย

วิธีการแก้ปัญหาท่องเที่ยวไทย หรือรับมือกับภาวะโควิด-19 ให้มีการไหลเวียนของเม็ดเงินแทนการท่องเที่ยวภายในประเทศนั้น เนื่องจากเราไม่สามารถกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือนตามจุดต่าง ๆ ได้ แต่สามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เพื่อให้มีการสั่งซื้อสินค้าท้องถิ่น เช่น อาหารคาวหวาน ของใช้อุปโภคบริโภค สินค้าโอท็อป ของดีจังหวัดต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อนำไปประกอบอาหารในช่วงโควิด-19 ระบาด หรือส่งมอบให้กับคนอื่น ๆ ได้ผ่านระบบส่งสินค้าทางไปรษณีย์แทนการพบปะกันปกติ จะทำให้เกิดการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้ โดยไม่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคนี้

ในส่วนของสายการบินภายในประเทศเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เพราะไม่สามารถขนส่งผู้โดยสารเดินทางได้บ่อยอย่างเคย ธุรกิจสายการบินจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อหารายได้ชดเชย ด้วยการทำอาหารจำหน่ายและเปิดรับออเดอร์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อส่งอาหารไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศแทน

ภาวะเศรษฐกิจและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั้น อาจจะส่งผลจนถึงช่วงปลายปีเลยทีเดียว จนกว่าจะมั่นใจได้ว่าสามารถควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แล้ว ซึ่งในปัจจุบันก็ยังอยู่ในภาวะที่มีการแพร่กระจายของเชื้อขึ้นมาเป็นระลอกในจุดต่าง ๆ จึงเป็นที่คาดหวังได้ยากว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจะดีขึ้นเมื่อใด

ระหว่างนี้เราทุกคนจะต้องใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดูแลตัวเองและคนในครอบครัว เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้

ผลจากไวรัสโควิด-19