เช็คอิน 5 แหล่งท่องเที่ยวจีน เอาใจคนรักการท่องเที่ยวทั่วโลก

เช็คอิน 5 แหล่งท่องเที่ยวจีน เอาใจคนรักการท่องเที่ยวทั่วโลก
Landscape of Guilin, Li River and Karst mountains. Located near Yangshuo County, Guilin City, Guangxi Province, China.

การท่องเที่ยวสายธรรมชาติในแถบเอเชีย อย่างสาธารณรัฐประชาชนจีน กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวชาวไทย เนื่องด้วยสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นทั้งเชื้อชาติ ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างก็ยอมรับในชื่อเสียงและคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามตระการตาราวกับภาพวาดจากสรวงสวรรค์ สำหรับ 5 แหล่งท่องเที่ยวที่จะมาแนะนำให้สายธรรมชาติได้ว้าว!กัน มีดังต่อไปนี้

1.อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว (Jiuzhai Valley National Park) ตั้งอยู่ที่เมืองเฉิงตู ในมณฑลเสฉวน ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก และขนานนามให้เป็นอุทยานธารสวรรค์ มีแนวภูเขาสูงสลับซับซ้อน โอบล้อมรอบด้วยทะเลสาบ น้ำตก และผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ เปิดให้เที่ยวชมสัมผัสความสวยงามแปลกตาในทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.ของทุกวัน โดยจะปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วง 10:00 น. เพื่อไม่ให้ธรรมชาติถูกรบกวนจนเกินไป ในช่วงฤดูร้อนเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม จิ่วไจ้โกวจะกลายเป็นสีเขียวสว่างไสวไปทั่วทั้งหุบเขา พอถึงเดือนตุลาคม ใบไม้ทั่วทั้งหุบเขาจะเปลี่ยนสี จิ่วจ้ายโกวจึงงดงามราวกับภาพวาด ด้วยสีสันธรรมชาติจากใบไม้ สีเหลือง สีส้ม และสีแดงที่รายล้อมรอบทะเลสาบและแหล่งน้ำที่ใสราวกระจกเต็มไปด้วยสีสันของท้องฟ้าและก้อนเมฆ ส่วนในช่วงฤดูหนาว จิ่วไจ้โกวก็จะถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งและหิมะสีขาวโพลนไปทั่วหุบเขาเลยทีเดียว

2.ชายหาดสีแดงแห่งเมืองผานจิ่น (Panjin Red Beach) ในมณฑลเหลียวหนิง ทางตอนเหนือของจีน งดงามด้วยปรากฏการณ์ธรรมชาติแสนมหัศจรรย์ เป็นทางผ่านของแม่น้ำเหลียวเหอก่อนจะไหลลงสู่ทะเล จึงเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์น้ำและพืชพันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ในน้ำกร่อย อย่างเช่น ต้นชะครามและต้นกก เมื่อฤดูหนาวผ่านพ้นไป ชายหาดสีแดงครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 100 ตารางกิโลเมตร จะกลับมามีสีแดงสดใส ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปี

3.หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน Blue Moon Valley ที่ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติย่าติง ในเมืองลี่เจียง อยู่ทางทิศตะวันตกของแชงกรีลา สภาพแวดล้อมเป็นเทือกเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 4,000 เมตรประกอบด้วยยอดเขาเรียงราย 13 ยอดเขาลักษณะคล้ายมังกร มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี โบราณเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ รู้จักกันในชื่อ ภูเขาหิมะสือข่า มีกระเช้าบริการรับส่งยังจุดชมวิวบนยอดสูงสุด เมื่อหิมะบนภูเขาละลายไหลมารวมกันทำให้แหล่งน้ำกลายเป็นสีฟ้าสดใส นอกจากมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่สวยงามเกินกว่าคำบรรยายแล้ว หุบเขาแห่งนี้ยังเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสำหรับชุมชนและภาคเกษตรกรรมมานานนับพันปีอีกด้วย

4.อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย (Zhangjiajie National Forest Park) ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1992 ประกอบด้วย ภูเขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสู่สรรค์ ลักษณะเป็นโพรงใหญ่ที่เกิดจากการกัดเซาะของธรรมชาติ อยู่ใจกลางหุบเขาสูง 132 เมตร ลึกกว่า 60 เมตร ทางเดินกระจกทอดยาวไปตามแนวขอบหน้าผาที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,433 เมตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของของผืนป่า ถ้ำหลงหวังต้ง (ถ้ำพญามังกร) ทะเลสาบเป่าฟ่งหู ทะเลสาบที่อยู่บนยอดเขา ภาพเขียนสิบลี้ และลำธารจินเปียนซี ที่ไหลคดเคี้ยวไปตามเส้นทางสู่ใจกลางหุบเขา งดงามราวกับเขาวงกต

5.กุ้ยหลิน เป็นดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน เป็นสวรรค์บนดินของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบสภาพอากาศเย็นที่โอบล้อมดินแดนแห่งนี้ให้ชุ่มฉ่ำเย็นสบายตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวนิยมล่องเรือชมทิวทัศน์เพื่อสัมผัสกับบรรยากาศและความสดชื่นรื่นรมย์ของแม่น้ำหลีเจียง บนผืนน้ำสีเขียวมรกตท่ามกลางภูเขาน้อยใหญ่นับหมื่นยอดตลอดระยะทางกว่า 400 กิโลเมตร จุดท่องเที่ยวเด่น ๆ ได้แก่ เขางวงช้าง ถ้ำคืนไข่มุก แม่น้ำพบมังกร ภูเขาวงพระจันทร์ และนาขั้นบันไดหลงจี๋ เป็นต้น

แม้ว่าธรรมชาติจะยังคงความลี้ลับมหัศจรรย์ใจแก่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ชวนให้มาสัมผัสความงามเกินคำบรรยายเหล่านี้ให้ประจักษ์แก่สายตา แต่สิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มมนต์ขลังมัดใจนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้กลับมาเยือนอีกครั้งนั่นคือ การเอาใจใส่ดูแลความมหัศจรรย์ของสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่นั้นให้ยั่งยืนด้วยอัธยาศัยไมตรีที่น่าชื่นชมจากผู้คนในชุนชนนั้นนั่นเอง